Banja Luka: Još 10 dana za prijave preduzeća za grant sredstva za uvođenje inovacija

Agencija za razvoj preduzeća Eda je u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Gradskom razvojnom agencijom „CIDEA”, u okviru projekta SBA u BiH, raspisala javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Banja Luka.

Krajnji rok za dostavljane prijava je 15.4.2021. godine do 15.00 časova, tako da je preduzećima sa područja Grada Banja Luka ostalo još 10 dana da iskoriste ovu priliku i dostave prijave.

Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti MSP sa područja Grada Banja Luka, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je  100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 4.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-vau%C4%8Der-program-BL.pdf.

Javni pozivi su raspisani u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.