Banja Luka: Kompenzacioni fond sufinansira kapitalne investicije

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu pet miliona KM za potrebe sufinansiranja kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji, s ciljem pomoći proizvođačima i prerađivačima za saniranje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda odobrio je isplatu sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave u iznosu od 960.379 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona za 549 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za 1.923 radnika, saopšteno je iz Vlade Srpske.
Riječ je o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemije virusa korona ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj iz sredstava Kompenzacionog fonda, a za koje je Poreska uprava u periodu od 14.8. do 1.9. donijela rješenja da se odobrava isplata.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu 295.559 KM u skladu sa Uredbom o dodijeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za april, po osnovu smanjenja obima poslovanja.
Izvor: SRNA