Banja Luka: Nova pravila za izvoznike hrane i pića iz BiH u SAD

Kompanija Register Corp koja pruža savjetodavne usluge i administrativnu pomoć proizvođačima i izvoznicima hrane i pića iz BiH u oblasti dobijanja saglasnosti od Agencije za hranu i lijekove Sjedinjenih američkih država, dobila je informaciju o novim pravilima koje treba da ispoštuju izvoznici hrane i pića iz BiH u SAD: – Zahtjev Agencije za hranu i lijekove – FDA za obnavljanjem registracije subjekata za proizvodnju hrane (31. decembar 2020. godine).

Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane zahtjeva da prehrambeni objekti obnove svoju registraciju kod FDA u periodu između 1. oktobra 2020. godine i 31. decembra 2020. godine.

Pošiljkama iz BiH može biti odbijen ulaz u SAD ako povezani subjekt za proizvodnju hrane nije pravilno obnovio registraciju, prenosi sajt Privredne komore RS.

Od 2020. godine uz registraciju objekta za proizvodnju hrane potrebno je priložiti tzv. Unique Facility Identifiers (UFI).

– Novi zahtjevi koji se odnose na označavanje etiketama od 1. januara 2021. godine su:

FDA je nedavno finaliuzirala nova pravila koja se tiču značajnih promjena u nutritivnim tablicama na etiketama za hranu, napitke i prehrambene suplemente.

Greške u etiketama su jedan od osnovnih uzroka za zadržavanje izvoznih pošiljki.

Kompanije iz BiH koje namjeravaju izvoziti u SAD treba da pregledaju sve etikete na proizvodima kako bi procijenile njihovu usklađenost, te izvršile potrebne izmjene, odnosno ispoštovale zahtjeve za dodatnim tehničkim i drugim informacijama.

Rok je 1. januar 2021. godine za proizvođače koji ostvaruju manje od 10 miliona USD zarade od prodaje na godišnjem nivou, dok je januar 2020. gdoine bio rok za kompanije koje ostvaruju veći prihod.

Registar Corp nudi usluge i podršku izvoznicima iz BiH u ispunjavanju navedenih FDA zahtjeva.

Izvor: ba.ekapija.com