Banja Luka: Nove tranše pomoći za oporavak preduzeća

EU je odobrila interventnu pomoć mikro, malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima u BiH od 18 mil EUR s ciljem oporavka privrede od posljedica izazvanih epidemijom virusa korona.

Bespovratna sredstva biće dostupna preduzećima putem javnih poziva za predaju projekata u pet sektora – prerada metala i drveta, tekstila, odjeća i obuća, poljoprivredno-prehrambena industrija, turizam i preduzetništvo.

Delegacija EU u BiH je saopštila da će sredstva biti dostupna putem dva nova projekta – EU4BusinessRecovery, vrijednosti 13,7 mil EUR, finansirana od EU i Vlade Njemačke, kao i EU4AgriRecovery, čija je realizacija počela 1. januara.

Projekti nadopunjavaju dva tekuća projekta – EU for business, finansiran od EU i njemačke Vlade, te EU4Agri, finansiran od EU, vrijednosti veće od 36 mil EUR, s ciljem jačanja BiH ekonomije, očuvanja i kreiranja novih radih mjesta.

Projekat će podržati mikro, mala i srednja preduzeća da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, posebno preduzetnice, mlade i druge ranjive grupe u osnivanju vlastitih biznisa.

Projekat će mikro, malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednicima pružati i savjetodavne usluge i podsticaje za ulaganja da bi osigurali kontinuitet poslovanja i stvaranje inovativnih start-ap biznisa.

Projekat finansiraju EU sa 13 mil EUR iz IPA 2020 sredstava u okviru posebnih mjera podrške oporavku BiH od epidemije kovid 19 i Njemačka sa 700.000 evra u periodu od 30 mjeseci.

Provodiće se od januara 2021. do juna 2023. godine, a zajednički ga implementiraju GIZ, Razvojni program UN (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

U sklopu podrške u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa korona u BiH, više od 1.000 radnih mjesta, ugroženih zbog uticaja virusa, biće sačuvano, a najmanje 100 novih radnih mjesta biti kreirano zahvaljujući novom projektu EU i Vlade Njemačke.

Osim podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, EU pokreće mjere podrške za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa korona u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju.

Za oporavak i dugoročnu otpornost poljoprivrede i ruralnih područja u BiH projekat je vrijedan 5 mil EUR.

Novi projekat EU4AgriRecovery će pružiti direktnu podršku poljoprivrednicima, poslovnim subjektima i ruralnim turističkim operaterima kako bi razvili dugoročnu otpornost u sektoru, sačuvali postojeća i stvorili nova radna mjesta, posebno za žene i mlade.

U sklopu projekta, više od 400 radnih mjesta će biti sačuvano, dok će se kreirati najmanje 100 novih radnih mjesta u sferi zaštite životne sredine, takozvanih “zelenih” radnih mjesta.

Biće podržano uspostavljanje 20 novih inovativnih i ekološki odgovornih “zelenih” preduzeća.

Izvor: ba.ekapija.com