Banja Luka: Održana info sesija u okviru eDigiStars projekta

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars održala je danas onlajn info sesiju.

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske upoznali su učesnike sesije sa projektom i rezultatima pilot aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta, a od kojih je svakako najznačajnija bila provođenje pilot obuke u digitalnoj oblasti za nezaposlena lica starija od 50 godina, koja se održala u Banjoj Luci u maju 2022. godine u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Agencijom Spektar.

Svi učesnici su saglasni da je projekat izuzetno koristan, što pokazuju i ostvareni rezultati tokom provođenja pilot aktivnosti. Cilj je da program za obuku lica starijih od 50 godina postane samoodrživ, te da obuku u digitalnoj oblasti prođe što više osoba u narednom periodu na teritoriji cijele Republike Srpske.

Projekat eDigiStars je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa u kojem učestvuje 14 partnera uključujući i Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz Bosne i Hercegovine. Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostali partneri u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije. Projekat je počeo da se provodi 01. jula 2020. godine, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

Cilj projekta je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti zaposlenje ili samozaposlenje za lica starija od 50 godina, kroz izgradnju digitalnih vještina.