Banja Luka: Održane javne rasprave o nacrtima Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu

Ministarstvo trgovine i turizma organizovalo je javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o ugostiteljstvu, koje su od 03. do 14. novembra 2016. godine održane u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Banjoj Luci.
Javne rasprave održane su sa ciljem uspostavljanja kvalitetnijih zakonskih rješenja kojima bi se se unaprijedila oblast turizma i ugostiteljstva na području Republike Srpske.
Tokom proteklih nekoliko dana javnim raspravama prisustvovali su predstavnici privrednih subjekata koji se bave poslovima turizma i ugostiteljstva u Republici Srpskoj, kao i predstavnici turističkih organizacija, turističkih agencija, te Privredne komore Republike Srpske.
Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma kao glavne razloge za donošenje novih zakona o turizmu i ugostiteljstvu naveli su neophodnost kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg normativnog uređenja ovih oblasti. Osnovne novine Nacrta zakona o turizmu odnose se na rad turističkih agencija, njihove klasifikacije i organizacije putovanja, a sve u cilju povećane odgovornosti rada i zaštite prava potrošača iz turističkog paket aranžmana. Novine se odnose i na sistem polaganja ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča, kao i uslova za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora turističkih organizacija. Buduće strategije razvoja novim zakonom donosile bi se za period od 5 godina umjesto dosadašnjih 10 sa mogućnošću revizije strateških opredjeljenja u turizmu.
Glavne novine koje su sadržane u novom Zakonu o ugostiteljstvu odnose se na: ukidanje registracije kod APIF-a za apartmane, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje i seoska domaćinstava; ukidanje obaveze kategorizacije seoskih domaćinstava; propisivanje obaveze za upisivanje ugostiteljske djelatnosti u odgovarajući registar udruženja, mogućnost da pružaoci usluga u privatnom smještaju obavljaju poslove bez registracije kod nadležnog organa, pod uslovom zaključenja ugovora sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja privredne djelatnosti; preciziranje odredbi u vezi prodaje i posluživanja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina, ukidanje obaveznog vođenja knjige utisaka  idr.
Nakon realizovanih javnih rasprava očekuju se i pismeni komentari na zakonska rješenja koja će se analizirati i utvrditi osnovanost uvrštavanja istih u predložena zakonska rješenja.

Izvor: Vlada Republike Srpske