Бања Лука: Омогућено електронско подношење пријава за регистрацију пореских обвезника

10Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да је, почевши од 6. јула 2021. године, омогућено електронско подношење пријава за регистрацију пореских обвезника, и то:

– Образац ПР-1 Пријава за регистрацију / евидентирање правног лица

– Образац ПР-2 Пријава за регистрацију / евидентирање предузетника

– Образац ПР-3 Пријава за регистрацију / евидентирање странца / физичког лица

– Образац ППР-1 Пријава промјена о регистрацији / евидентирању правног лица

– Образац ППР-2 Пријава промјена о регистрацији / евидентирању предузетника

– Образац ППР-3 Пријава промјена о регистрацији / евидентирању странца / физичког лица

Електронско подношење наведених образаца врши се путем портала за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију.

Извор: Пореска управа Републике Српске