Banja Luka: Partneri u projektu SMEnergy upoznati sa potencijalima obnovljivih izvora energije u Srpskoj

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske danas su učestvovali na onlajn radionici u sklopu projekta „Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovljive energije u malim i srednjim preduzećima – SMEnergy“ na kojoj su ostale partnere upoznali sa potencijalima obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj.

„SMEnergy“ projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa. Cilj projekta je stvaranje pilot mreže servisnih centara u zemljama učesnicama u projektu kako bi se ojačala podrška energetski intenzivnim MSP u ubrzavanju tranzicije ka usvajanju obnovljivih izvora energije.

Marica Berić, rukovodilac  Odjeljenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva Razvojne agencije Republike Srpske, rekla je da su obnovljivi izvori ključni za proizvodnju električne energije u Srpskoj, kao i da je 2018. godine svrstana među sedam najboljih zemalja po učešću obnovljive energije u bruto potrošnji.

– U poslednjoj deceniji povećana su ulaganja u obnovljive izvore energije kao što su hidroelektrane, solarne elektrane i vjetroelektrane – istakla je Berićeva.

Partneri su upoznati i sa mjerama podrške zelenoj energiji u Republici Srpskoj.

Projektinim partnerima na sastanku su predstavljeni rezultati istraživanja o potencijalu vjetroelektrana, hidroelektrana i solarnih elektrana u Republici Srpskoj.