Istočno Sarajevo: Počeo novi ciklus Akcelerator programa za inovativne početnike u poslu

Radionicom o temi „Preduzetničke kompetencije“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu počeo je novi ciklus Akcelerator programa za inovativne početnike u poslu.
Dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr Radomir Božić poželio je učesnicima programa uspješan rad naglasivši da će predviđena edukacija biti odlična prilika za testiranje njihovih poslovnih ideja nakon čega će lakše pokrenuti ili nastaviti svoje poslovanje. On je zahvalio Razvojnoj agenciji Republike Srpske koja je prepoznala kapacitet Ekonomskog fakulteta i u saradnji sa ovom ustanovom program Akcelerator učinila dostupnim i preduzetnicima sa područja Grada Istočno Sarajevo.
Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj u Razvojnoj agenciji Republike Srpske Marko Kakuća naglasio je da će, zahvaljujući stručnim predavačima i mentorima, svi učesnici programa razraditi i unaprijediti svoju poslovnu ideju, a najbolji poslovni planovi biće nagrađeni na završnoj prezentaciji koja je predviđena za 6. avgust 2020.
Od 19 poslovnih ideja koje su prijavljene na ovaj program, u proces akceleracije ušlo je njih 11. Program će se provoditi u naredna dva mjeseca u prostorijama Ekonomskog fakulteta.
Akcelerator program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanom na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge. Program se sastoji u tri faze: program predakceleracije, akceleracije i programa rasta, putem kojih se obezbjeđuje kontinuirana podrška početnicima u poslovanju u cilju realizacije njihove poslovne ideje.
Program organizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, te opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Sokolac i Istočni Stari Grad.