Banja Luka: Poreska uprava omogućila elektronsko podnošenje svih zahtjeva

Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu uslugu, „e-Zahtjevi“, kojom je omogućila poreskim obveznicima da ubuduće elektronskim putem mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva jednostavnim slanjem obrasca zahtjeva na elektronske adrese nadležnih područnih centara Poreske uprave RS, bez potrebe dolaska na šaltere Uprave.

Ovim je nastavljen aktivan rad Poreske uprave Republike Srpske na unapređenju komunikacije sa poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, po čemu postajemo jedinstveni i prepoznatljivi, a koje omogućavaju komunikaciju poreskih obveznika i Poreske uprave Republike Srpske bez direktnog kontakta, što je posebno važno u uslovima aktuelne pandemije korona virusa.

Podnošenje zahtjeva elektronskim putem u skladu je sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o opštem upravnom postupku. Procedura je veoma jednostavna. Obveznik treba da preuzme obrazac željenog zahtjeva sa internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org , iz rubrike „e-Zahtjevi“ koja se nalazi u vrhu stranice, u okviru koje će obaviti sve potrebne radnje na podnošenju zahtjeva. Nakon preuzimanja obrasca zahtjeva, poreski obveznik imenuje, popunjava i potpisuje predmetni zahtjev i dostavlja nadležnom područnim centru Poreske uprave Republike Srpske kojem teritorijalno pripada, a koje se nalaze u pomenutoj rubrici „e-Zahtjevi“, u prozorčiću „Popuni obrazac“.

Zahtjeve je moguće dostaviti i u formi elektronskog dokumenta potpisanog certifikatom za elektronski potpis izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske kod uvođenja elektronskog podnošenja poreskih prijava kao i kvalifikovanim elektronskim potpisom izdatim od strane drugih certifikacionih tijela. Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata i uputstva za potpisivanje dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa objavljena su u okviru rubrike „e-Zahtjevi“.

Nakon slanja zahtjeva, obveznik će dobiti obavještenje da je isti zaprimljen, kako bi bio siguran u efikasnost procedure, i jedina njegova obaveza će biti da lično dođe preuzeti traženi dokument u Poresku upravu Republike Srpske.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske je do sada uradila mnogo u procesu digitalizacije i tako će nastaviti i u narednom periodu, jer elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima skraćuje procedure, smanjuje troškove papira, štampanja, arhiviranja, a samim tim i smanjuje broj dolazaka poreskih obveznika na šaltere Poreske uprave Republike Srpske, čime štedimo i vrijeme i novac poreskih obveznika i mislimo na njihovo zdravlje, posebno u sadašnje vrijeme kada je aktuelna pandemija korona virusa, koja zahtjeva manje kontakata i socijalnu distancu. Zato se s pravom može reći da ulaganje u elektronske usluge, odnosno digitalizaciju institucije, nije trošak, već investicija.

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske