Banja Luka: Poreska uprava prikupila 1,7 milijardi KM prihoda