Banja Luka: Poreskim dužnicima zabranjeno osnivanje novih firmi

Poreski obveznici u Republici Srpskoj koji imaju neizmirene poreske obaveze ili njihova povezana lica više neće moći registrovati novu firmu dok ta dugovanja ne izmire. To je predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku RS koji je 11. juna stupio na snagu.
U novom zakonu je navedeno da Poreska uprava „neće dodijeliti jedinstveni identifikacioni broj (JIB) pravnom i fizičkom licu u osnivanju, čiji je osnivač pravno ili fizizičko lice ili njihova povezana lica koja imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze“.
Jedna od novina je i da će poslodavac ubuduće morati da prijavi radnika najkasnije dan prije stupanja zaposlenog na rada, umjesto u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, kako je to bilo definisano Zakonom koji je bio u primjeni do 10. juna ove godine.
Takođe, Poreska uprava ima mogućnost i da privremeno zabrani rad poslodavcu koji ne prijavi radnika.
„Ukoliko inspektor Poreske uprave RS utvrdi da poslodavac nije podnio prijavu za registraciju zaposlenog u Jedinstveni sistem obveznika doprinosa najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad, usmenim rješenjem poslodavcu izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana“, piše u Zakonu.
Predviđene su i kazne za neprijavljivanje radnika u propisanom roku koje se za pravna lica kreću od 10.000 do 30.000 KM, a za fizička lica uplatioce doprinosa kreću od 3.000 do 9.000 KM.

Izvor: Capital