Banja Luka: Povoljniji uslovi kreditiranja za privrednike

Zahvaljujući dosadašnjoj uspješnoj saradnji  MF banka a.d. Banjaluka i Garantni fond Republike Srpske potpisali su ugovor o posebnoj garantno-kreditnoj liniji za podsticaj razvoja privrednih subjekata. Ova linija predviđa posebne i povoljnije uslove za privredne subjekte.

Fond do sada ima uvedene posebne garantno-kreditne linije sa Komercijalnom bankom a.d. Banjaluka i sa „Pavlović International bank” a.d. Bijeljina.

Izvor: Garantni fond RS