Banja Luka: Poziv na drugi info dan u okviru eDigiStars projekta

Razvojna agencija Republike Srpske poziva sve zainteresovane da učestvuju na drugom eDigiStars info danu koji će se održati putem Zoom platforme u utorak 07. decembra 2021. godine sa početkom u 10.00 časova. Događaj je namijenjen svima koji žele da unaprijede svoja znanja u oblasti digitalnih vještina, kao i organizacijama i institucijama koje se kroz svoje aktivnosti bave ovom oblašću.

Tokom info dana imaćete priliku da saznate više o izazovima sa kojima se projektni partneri suočavaju prilikom provođenja eDigiStars projekta, načinu na koji prevazilaze te izazove, kao i da se detaljnije upoznate sa tri inovativna alata POWERYOU, CAMPUS i LABEL koji su razvijeni u okviru projekta.

Registracija i više informacija o samom događaju dostupni su linku: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrfu2urz8pEtPmYzIcS6LhKlUGk8b8j_uI

Cilj projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars“ je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama zaposlenje ili samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

Projekat je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa u kojem učestvuje 14 partnera uključujući i Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz Bosne i Hercegovine. Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostali partneri u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije. Projekat je počeo da se provodi 01. jula 2020. godine, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate. Kontakt osoba ispred Razvojne agencije Republike Srpske je Aleksandar Vuković, projektni asistent, kontakt imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org.

PRILOG:
Dnevni red