Banja Luka: Predstavnici Gradske razvojne agencije u Helsinkiju

Predstavnici Gradske razvojne agencije učestvovali su 1. i 2. juna u Helsinkiju na Konferenciji o pametnim regionima pod nazivom “Smart Regions Conference”. Na ovoj regionalnoj konferenciji pružena je prilika da nacionalne i regionalne vlasti podijele iskustva o tome kako su  pametne specijalizovane strategije primjenjene u njihovim zemljama i regijama. Takođe, razmijenjena  su iskustva o projektima podržanim od strane evropskih strukturnih fondova i drugih programa EU. Gradska razvojna agencija je pripremila i predstavila promotivne materijale potencijalnih zona za ulaganje Banjoj Luci.
– Ova konferencija je odlično mjesto za lobiranje i privlačenje stranih investicija u naš grad. Ovakvi događaji će nam pomoći da što bolje organizujemo investicionu konferenciju u našem gradu, a nju planiramo da održimo u oktobru ove godine – rekao je direktor Gradske razvojne agencije Mario Milanović.