Banja Luka: Prezentacija javnog poziva za podršku osnivanju preduzeća

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), u periodu od 25. do 28.  aprila, organizuje seriju informativnih sastanaka sa zainteresovanim osobama na kojima će biti prezentovan javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).
Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju preduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresovana fizička lica sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice. Planirani  program podrške uključuje:
•    Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);
•    Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;
•    Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.
Krajnji rok za podnošenje prijava za javni poziv je petak, 5. maj 2017. godine do 17:00 sati.

Termine i lokacije sastanaka možete pronaći OVDJE.