Banja Luka: Privrednicima u Ribniku nedostaje kvalifikovanih radnika

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić razgovarao je danas sa načelnikom Opštine Ribnik Radenkom Banjcem   o mogućnostima jačeg povezivanja privrede i obrazovanja na lokalnom nivou.
Banjac je rekao da i privrednici u Ribniku dijele isti problem sa kolegama širom Republike Srpske, a to je nedostatak kvalifikovane radne snage koja će odgovoriti potrebama privrede naročito u drvoprerađivačkom i metaloprerađivačkom sektoru. Načelnika opštine Ribnik zanimalo je na koji način Agencija može pomoći u prevazilaženju ovog problema.
Direktor Đukić upoznao je Banjca sa aktivnostima i dosadašnjim rezultatima programa „Prilika Plus“ koji provodi Agencija, a koje su fokusirane na sistemsko rješavanje ovog problema. On je rekao da će Agencija u narednom periodu analaizirati situaciju i predložiti moguće intervencije.