Banja Luka: RARS prepoznatljiva na mapi Interreg programa

Nakon tri uspješno realizovana projekta koji su sufinansirani iz sredstava Interreg Dunavskog transnacionalnog programa, Razvojna agencija Republike Srpske učestvovala je i na godišnjoj konferenciji „Interreg Annual Event“ koja je održana od 25. do 27. oktobra 2023. godine u španskom gradu Santjago de Kompostela. Konferenciju je organizovao „DG REGIO“ – Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije.

Cilj konferencije bio je da okupi sve Interreg programe saradnje kako bi se razgovaralo o provođenju Interreg programa. Događaj je bio prilika da se razgovara o važnim temama za trenutne programe kao i o narednim finansijskim perspektivama.

Predstavnica Razvojne agencije Republike Srpske, rukovodilac Odjeljenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva Marica Berić, učestvovala je u sesiji  posvećenoj cjeloživotnom učenju i prekvalifikaciji koja je organizovana povodom Evropske godine vještina, a imala je za cilj da naglasi kako Interreg doprinosi razvoju vještina na velikim teritorijama i pograničnim regionima, kako programi mogu da se pozabave nedostatkom vještina i zadrže radnu snagu.

U tom kontekstu, ona je predstavila iskustva i rezultate projekta „Izgradnja  digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars čije je provođenje Razvojna agencija Republike Srpske završila prošle godine. Ovaj projekat naišao je na izuzetno dobar prijem kod osoba starije životne dobi jer je razvio efikasne alate za unapređenje digitalnih vještina ove populacije i omogućio njihovo lakše zapošljavanje i samozapošljavanje. U realizaciji projekta su, takođe, bile uključene sve relevantne institucije od pružaoca trening usluga, posrednika u zapošljavanju do donosioca odluka.

Učesnici radionice, među kojima su bili i predstavnici Evropske komisije, Španije, Portugala, Estonije, Mađarske i drugih zemalja Evropske unije, vjeruju da će iskustva iz ovog projekta itekako biti korisna svim zemljama koje žele kreirati efikasne sisteme podrške zapošljavanju kroz edukaciju i treninge za sticanje onih vještina koje tržište danas traži. Ona će, takođe, Evropskoj komisiji poslužiti i u programiranju narednih programa podrške budući da je za ove svrhe u periodu 2021-2027. namijenjeno 398 miliona evra pomoći.

U okviru konferencije održano je i takmičenje „Interreg Slam 2023“ koji je u ovoj Evropskoj godini vještina fokusiran na to kako saradnja može doprinijeti razvoju novih vještina, posebno za mlade. Ovogodišnji pobjednik je projekat Naučno-tehnološkog parka Novi Sad UPDATE koji je osvojio i nagradu u kategoriji društvenih mreža. Ovaj projekat je takođe finansirao Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, a u konkurenciji je bilo čak 30 projekata.

Za učesnike konferencije organizovana je i posjeta projektima saradnje euroregije Galicija-Severni Portugal GNP i AECT. Cilj ove pionirske inicijative je da obnovi i promoviše stvaranje novih procedura za optimizaciju administrativnog upravljanja na svim nivoima.