Banja Luka: Set zakona o ukidanju i smanjenju pojedinih taksi upućen u parlamentarnu proceduru

Vlada Republike Srpske je donijela niz mjera i subvencija s ciljem smanjenja i saniranja štete i gubitaka koji su nastali u poslovanju mnogih privrednih subjekata, kako pravnih lica tako i preduzetnika, usljed djelovanja pandemije virusa korona (COVID 19) u Republici Srpskoj od sredine marta 2020. godine. Smanjenje privrednih aktivnosti posljedično stvara višestruke probleme u poslovanju, između ostalog i nelikvidnost privrednih subjekata koji usljed smanjenog obima poslovanja ne mogu da redovno izmiruju obaveze. Republika ima dužnost da iznađe načine da navedenim privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu i gubitke olakša poslovanje. S tim ciljem predložene su izmjene seta zakona, u smislu rasterećenja privrednih subjekata, kako bi se pomogla njihova revitalizacija, te spriječile dalje posljedice pada privrednih aktivnosti, čime se ugrožava dodatno ekonomska situacija u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je, takođe, opredjeljenja je za konstantno rasterećenje privredne i stanovništva ukidanjem i smanjenjem neporeskih davanja u Republici Srpskoj zbog čega je i uspostavljen Registar poreskih i neporeskih davanja. Funkcija Registra je prepoznavanje, a posljedično i ukidanje i smanjenje neporeskih davanja sa ciljem uspostavljanja optimalnog fiskalnog opterećenja u Republici Srpskoj.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske utvrdila je na svojoj 96. sjednici i uputila u zakonodavnu proceduru tri zakona kojima se ukidaju i smanjuju neporeska davanja. To su: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

Prijedlogom Zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama je predloženo da se posebna republička taksa za 2021. i 2022. godinu umanjuje za 30%, odnosno 60% u odnosu na iznos koji je propisan Zakonom o posebnim republičkim taksama, dok se u 2023. godini u potpunosti ukida. Sprovođenjem reforme poreskog sistema, Vlada Republike Srpske je iskazala opredjeljenje za postepeno smanjivanje i ukidanje pomenute takse čime bi se rasteretila privreda i olakšao položaj privrednih subjekata.

Ukupan godišnji prihod Budžeta Republike od ove takse je oko 10,5 miliona KM, za koji iznos Vlada Republike Srpske predlaže oslobađanje u trogodišnjem periodu, čime će privredi ostati ova sredstva na raspolaganju.

Vlada Republike Srpske je prepoznala potrebu za dodatnim rasterećenjem stanovništva i poslovnih subjekata ukidanjem administrativne takse za zahtjeve, molbe, prijedloge, uvjerenja, izvode, koje se plaćaju sada u malim pojedinačnim iznosima, (do 10 KM), ali predstavljaju dodatnu obavezu i formalnost koja se mora ispuniti da bi građani i privredni subjekti ostvarili svoja prava. Administrativna taksa je cijena usluge javnih tijela i plaća se za spise i radnje u bilo kojem postupku pred administrativnim organima Republike ili jedinice lokalne samouprave. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Republike Srpske predloženo je ukidanje ovih neporeska davanja koja na godišnjem nivou iznose oko 1 milion KM za budžet Republike Srpske.

Takođe, sa ciljem stvaranja optimalnog fiskalnog opterećenja privrede i građana upućen je u zakonodavnu proceduru i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama kojim se pojedine komunalne takse ukidaju u cijelosti jer finansijski nisu efikasne, neke su i duple, a predstavljaju optrećenje onim privrednim subjektima koji ih plaćaju i finansijski i administrativno. Predloženo je ukidanje plaćanja komunalne takse za udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, preduzetnike koji imaju status malog preduzetnika i za nove obveznike komunalnih taksi u periodu od 12 mjeseci nakon završetka postupka registracije. Osim toga, predloženo je ukidanje čitavog niza drugih  komunalnih taksi. Gubitak prihoda od predloženog zakona u svim budžetima jedinica lokalne samouprave je oko 390.000 KM.

Set koji sadrži tri prijedloga zakona o smanjenju ili ukidanju taksa utvrđena su po hitnom postupku kao dio paketa mjera s ciljem smanjenja opterećenja privrede i stanovništva neporeskim davanjima, stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta za pokretanje novih investicija i rast životnog standarda građana.

Na osnovu predloženog smanjenja i ukidanja određenih taksi, prihodi u Budžetu Republike Srpske biće manji za pet miliona KM, a ta sredstva biće nadoknađena uštedama, te kroz bolju naplatu prihoda po osnovu drugih poreskih i manjim dijelom neporeskih davanja.