Banja Luka: Skoro 800.000 KM pomoći za više od 300 firmi

Kompenzacioni fond Republike Srpske odobrio je na sjednici od 27.oktobra 797.671 KM finansijske pomoći za 314 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za 1.556 zaposlenih.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je informaciju o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti covid-19 izazvane virusom Sars-CoV-2, ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj mjesec 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, a za koje je Poreska uprava u periodu 29.09. do 21.10.2020. godine donijela rješenja da se odobrava isplata. Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje je za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijelo Ministarstvo finansija, Poreska uprava, saopšteno je iz Vlade RS.

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je 499.881 KM privrednim subjektima u oblasti međunarodnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Pomoć je odobrena za 33 privredna subjekta iz ove oblasti, a isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti Ministarstvo saobraćaja i veza.

Na jučerašnjoj sjednici, Upravni odbor je odobrio i 150.000 KM Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske za nabavku kontejnera.

Izvor: ba.ekapija.com