Banja Luka: Učestvujte na poslovnim susretima u Sloveniji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima  “MEET4BUSINESS” Agra 2017 u Gornjoj Radgoni 29. avgusta 2017. godine. Organizator poslovnih susreta je Razvojna agencija Maribor, a Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske je jedan od koorganizatora. Poslovni susreti se održavaju u okviru 55. Međunarodnog sajma poljoprivrede i hrane AGRA 2017. AGRA Sajam je jedan od najvećih događaja u Sloveniji i širem regionu. Na sajmu učestvuje više od 1700 izlagača iz 30 različitih zemalja. Cilj poslovnih susreta je da se uspostavi poslovna saradnja kroz kratke sastanke.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće teme:
Prehrambena industrija
Poljoprivreda i poljoprivredne mašine
Održivi turizam
Šumarstvo

Registracija, kao i  više informacija oko događaja  dostupni su na službenoj intertnet stranici događaja: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/ , a krajnji rok za registraciju je 22. 08. 2017. godine.