Banja Luka: Učestvujte u poslovnim forumima o tehnologiji visokog rasta

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru Evropske mreže preduzetništva, obavještava sve zainteresovane da Evropski zavod za patente (European Patent Office-EPO) zajedno sa Međunarodnim društvom za upravljanje licencama (Licensing Executive Society International-LESI) organizuje 3 poslovna foruma o tehnologiji visokog rasta u sljedećim terminima i sa sljedećim temama:

– Licenciranje – 30. septembra, 8:00 časova
– Finansiranje rasta – 28. oktobar, 8:00 časova
– Izgradnja za prodaju-28. novembar, 17:00 časova

Forumi će se održavati u onlajn formatu prezentacije i diskusije sa trajanjem do jednog sata, nakon čega će uslijediti izborna tridesetominutna sesija pitanja i odgovora.

Forumi za visoko tehnološki razvoj (HTB) predstaviće i elaborirati detaljne studije slučaja strategija intelektualne svojine (IP) usvojenih od strane inovativnih preduzeća, s fokusom na mala i srednja preduzeća i novoosnovana preduzeća. Na svakom od foruma, globalni panel stručnjaka vodiće publiku kroz predstavljenu priču o uspjehu, detaljno će razmotriti kako intelektualna imovina podržava poslovne argumente i dati uputstva za praktičnu primjenu.

 Više informacija o događajima i smjernice za registraciju (besplatna) možete pronaći ovdje: epo.org/business-forum.