Bijeljina: Počela obuka za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je u Bijeljini novi ciklus seminara na temu „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata. Seminaru prisustvuju 24 predstavnika gradske uprave Bijeljina, Razvojne agencije Grada Bijeljina, opština Ugljevik i Lopare, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ugljevik, kao i lokalnih institucija i organizacija sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Seminar pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Učesnici seminara će takođe imati priliku da se upoznaju sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i PRAG procedurama. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Od 2015. godine do danas Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je 27 obuka u kojima je učestvovalo 54 jedinice lokalne samouprave, a obuku je uspješno završilo 487 polaznika.