CAMPUS – posebno mjesto za edukaciju starijih u digitalnoj oblasti

Projekat „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, sufinansiran iz sredstava EU u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, okuplja partnere iz 8 zemalja koji će ojačati digitalne vještine kod osoba starijih od 50 godina. Projekat ima za cilj razvoj održivih ekosistema koji uspješno pretvara starije radnike u digitalne preduzetnike, pomažući im da steknu željene vještine, ali i preduzećima da ostanu konkurentna.

Projekat obuhvata 19 partnera u 8 podunavskih zemalja – Austriji, Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Ukrajini.

eDigiStars se temelji na profesionalnoj saradnji razvojnih agencija, organizacija za stručno osposobljavanje i obuku odraslih, zavoda za zapošljavanje, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija za privredni i ekonomski razvoj i ugroženih ciljnih grupa koje rade zajedno kako bi osigurali uspjeh.

Važan dio projekta predstavlja razvoj tri alata koji će igrati ključnu ulogu u procesu kreiranja novih prilika za samozapošljavanje starijih u digitalnoj oblasti.

Prvi alat POWERYOU osnažiće starije osobe za digitalno samozapošljavanje, drugi CAMPUS će prilagoditi relevantne kurseve za starije njihovim specifičnim potrebama, dok će LABEL alat  sertifikovati one starije osobe koje pokažu očekivani nivo digitalnih vještina. Tokom posebnih sastanaka i radionica, koji su se održavali onlajn, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, projektni partneri su diskutovali o razvoju alata, koristeći različite metode za interaktivni rad u grupama.

Jedna od diskusija vodila se o razvoju CAMPUS alata koji je namijenjen pružaocima obuka i kurseva za prekvalifikaciju. Alat će ih uputiti kako da efikasno i efektivno prilagode svoje kurseve specifičnim potrebama ciljne grupe. CAMPUS će se testirati kroz jedan kurs na svakoj teritoriji tokom trajanja projekta.

Projektni partneri su tokom učešća u nekoliko radionica diskutovali o specifičnim aspektima i načinu na koji stariji od 50 godina obrađuju informacije, kao i o efikasnim strategijama obuke. Opadanje percepcije, pažnje, pamćenja i sposobnosti tumačenja starijih – sva ova pitanja zahtijevaju specifične inovativne prijedloge za prenošenje digitalnih vještina starijim osobama. Projektni partneri su odlučili da organizuju CAMPUS alat kroz pet glavnih poglavlja: statistika – stvarno stanje obuka i kurseva u različitim zemljama, njihov sadržaj, glavne teme kojima se treba baviti, broj sati i opšti opis informacija koje se pružaju prilikom obuka.

Razvoj alata počinje pregledom podataka u osam zemalja učesnica, kao i njihovom analizom. Statistika i stvarno stanje obuka, kao i slobodnih radnih mjesta u pojedinim zemljama, pregled podataka po zemljama, sadržaj kurseva usmjerenih na digitalne vještine kod starijih ljudi, moduli obuke i njihova kombinacija detaljno su opisani u alatu.

Moduli obuke su odabrani na osnovu istraživanja u svim zemljama, a cilj je da se učesnici pripreme za različite pozicije za koje su potrebne digitalne vještine. Obrada informacija kod osoba starijih od 50 godina zahtijeva posebnu pažnju i u skladu s tim su postavljena zlatna pravila za prilagođavanje obuke njihovim potrebama.

CAMPUS takođe definiše: očekivanja učesnika kako bi ishod obuke bio pozitivan i učesnici zadovoljni, pružanje nade i optimizma, kontrolu anksioznosti, izazivanje pogrešnih shvatanja, korišćenje metoda odvlačenja pažnje (šale) gdje je to prikladno, isticanje koristi od obuke – davanje praktičnih primjera; iskazivanje poštovanja i omogućavanje učesnicima da izraze zabrinutost u vezi sa učenjem, da budu saslušani; prikupljanje informacija o potrebama i interesovanjima učesnika. Razvijeni alat takođe uključuje: procijenjeno trajanje svake studijske teme u časovima, opis pojedinačnih modula i njihovog sadržaja, kao i osnovne finansijske, pravne vještine i praktične savjete.

Projektni tim ima jedan zajednički cilj, a to je podržati ljude starije od 50 godina da ostanu aktivni i osigurati da društvo Dunavske makroregije ima koristi od njihove snage i talenta.

Razvojna agencija Republike Srpske je jedini partner u projektu iz Bosne i Hercegovine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, provođenje projekta počelo je 1. jula 2020 godine.