Doboj: Edukacijom do značajnijeg povlačenja donatorskih sredstava

U Doboju je danas počela obuka u oblasti pripreme i provođenja projekata za 19 predstavnika lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica iz Doboja, Stanara, Donjeg Žabara, Broda i Pelagićeva. Obuku je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Doboj.

Početku obuke prisustvovao je i direktor RARS Marinko Đukić koji je pozdravio prisutne istakavši da su ove obuke redovna aktivnost Agencije koja je svjesna da brojne lokalne zajednice, agencije i institucije nemaju adekvatno obučen kadar za kvalitetnu pripremu i provođenje razvojnih projekata zbog čega ne povlače sredstva donatora u dovoljnoj mjeri.

«Moramo biti spremni da dočekamo status BiH kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji jer će tada biti dostupno mnogo više sredstava iz EU fondova», naglasio je Đukić.

Obuka, koja je za sve polaznike besplatna, podrazumijeva rad u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Nakon obuke, institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Od 2015. RARS je organizovala 19 obuka za 349 polaznika iz 47 jedinica lokalne samouprave. Za 2020. godinu planirane su ukupno 4 obuke. Dvije su već realizovane u Zvorniku i Trebinju, a nakon obuke u Doboju biće održana još jedna u Istočnom Sarajevu.