Doboj: Preduzeća unaprijedila znanja u oblasti prodaje i marketinga

U Doboju je juče završen novi ciklus obuke u okviru “Prodajno-marketinške akademije za preduzeća iz Republike Srpske”, koji je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske pod okriljem Evropske mreže preduzetništva. Obuku, koju Agencija organizuje već treći put, uspješno su završili predstavnici 16 privrednih subjekata iz Banje Luke, Prijedora, Doboja, Gradiške, Laktaša, Dervente i Modriče.

Rukovodilac Odjeljenja za podršku razvoju preduzeća i preduzetništva Bojan Ćudić rekao je obuka rezultat pažljive analize stvarnih potreba preduzeća što najbolje potvrđuje zadovoljstvo polaznika usvojenim znanjem.

“U ovom ciklusu imamo 16 polaznika i cilj je da u periodu od šest mjeseci koliko traje akademija polaznici steknu određena znanja iz ove oblasti i primijene ih u privrednim subjektima iz kojih dolaze. Reakcije polaznika su izuzetno dobre a najbolji pokazatelj kvaliteta obuke je činjenica da je interesovanje veće od broja raspoloživih mjesta”, rekao je Ćudić.

Predavač Miloš Todorović pojasnio je da se tokom obuke stiču praktična znanja koja doprinose ostvarivanju boljih rezultata u preduzećima. On kaže da polaznici dođu sa predubjeđenjem da dovoljno poznaju materiju i da im se ukazuje na koncept organizacije koja uči, odnosno na nova saznanja i trendeve u određnoj oblasti.

“Ono što mi na akademiji pokušavamo da uradimo, a po riječima polaznika i uspješno ostvarujemo, jeste da objasnimo da je znanje osnovni resurs, što se nekako u našem društvu ne promoviše”, naveo je Todorović.

On ističe da su u rastućoj IT globalizaciji marketinške osnove iste, ali da se mijenja mehanizam komunikacije na način da se sve odvija onlajn.

“Edukacija u ljude i marketing su prve dvije stvari koje se ukidaju u firmama kada je kriza, kao i reklamiranje na medijima što na neki način ima srednjoročne i dugoročne posljedice”, rekao je Todorović i ukazao na trend da je vidljiv pomak ulaganja u ljudski resurs, ali na prisilan način.

Prema njegovim riječima, preduzeća će sve više morati da se pozabave internim resursima i da im omoguće prostor za razvoj, u suprotnom neće biti u prilici da funkcionišu na tržištu.

Predstavnik hotela “Cepter-Palas” iz Banjaluke Milan Drčić pohvalio je akademiju na kojoj se skreće pažnja na pitanja i procese u komunikaciji i prodaji koje se podrazumijevaju.

Obuka u Doboju organizovana je u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Doboj. Direktor agencije Aleksa Mirčetić istakao je posebno zadovoljstvo činjenicom da je obuku prošlo i sedam preduzetnika iz ovog grada koji će stečeno znanje iskoristiti za širenje poslovanja.

“Moramo probuditi svijest o što većem ulaganju u marketing koji je i najbitniji za opstanak posla i preduzetništva”, naveo je Mirčetić.

Do sada je ovu obuku prošlo 39 predstavnika privrednih subjekata. Razvojna agencija Republike Srpske i u narednom periodu pratiće trendove tržišta i u skladu s tim organizovati aktivnosti koje će doprinijeti podizanju kapaciteta preduzeća kako bi postala konkurentnija kako na domaćem, tako i na međunaordnom tržištu.