Evropska mreža preduzetništva RS

Evropska mreža preduzetništva (EEN) kao instrument podrške preduzećima pokrenuta je još 1987. godine na inicijativu Evropske komisije u cilju podsticanja razvoja preduzeća.

Radi obezbjeđenja članstva u EEN, a uz saglasnost Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća formirala je konzorcijum institucija iz Republike Srpske čiji su članovi još i Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka. Posmatrači aktivnosti su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Sredinom 2014. godine Agencija je obaviještena od strane Evropske komisije da je koncept „Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske“ (EUNORS) ocijenjen pozitivno, te pozvana da pristupi izradi Okvirnog ugovora o saradnji za period 2015-2020. Isto tako, EUNORS je pozvan od strane Evropske komisije da pristupi izradi Okvirnog ugovora o saradnji za učešće u programu Horizont 2020.

Agencija će u skladu sa smjernicama Evropske komisije provoditi aktivnosti u funkciji:
– Jačanja konkurentnosti MSP;
– Boljeg pristupa informacijama, koji će omogućiti domaćim MSP lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama;
– Podsticanja inovacija i izgradnje inovativnih kapaciteta MSP.

Evropska mreža preduzetništva predstavlja kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća, koji se implementira kroz sljedeće:

Objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP u cilju:
– Lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz EU
– Uspostavljanja poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU
– Učestvovanja MSP na tenderima u EU
– Lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU
– Dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja
– Dobijanja informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj

Podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti;

Informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke Evropske poslovne mreže;

Informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

EEN će biti i u funkciji podrške MSP u provođenju projekata finansiranih iz drugih programa EU, kao što su programi COSME, Horizon 2020,Erasmus+,te programa koji su orjentisani na finansijsku podršku preduzećima.

www.eunors.org