Foča: Javni poziv o dodjeli sjemenskog materijala

Na osnovu sporazuma između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i opštine Foča, načelnik opštine Milan Vukadinović raspisao je javni poziv o dodjeli sjemenskog materijala za proljećnu sjetvu za 2022. godinu.

Pravo učešća imaju nezaposlene osobe, socijalno i materijalno ugrožene osobe sa područja opštine Foča koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili  njihovi uži članovi porodice kao i zemljište uzeto pod zakup.

Podnosilac zahtjeva treba da ima stalno mjesto boravišta van gradske zone, na teritoriji opštine Foča i da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta (ili član uže porodice) pogodnog za sjetvu ili da ima ovjeren ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Da ukupna mjesečna primanja domaćinstva ne prelaze 300 KM ili da mjesečna primanja ne prelaze 150 KM po članu domaćinstva.

Za prijavu je potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjen prijavni obrazac,
  2. kopiju lične karte,
  3. kućnu listu,
  4. dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje, Biroa u Foči,
  5. potvrdu o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere poslednji ček penzije ili potvrdu izdatu od banke),
 2. kopiju posjedovnog lista  ili  poresko rješenje ( ne starije od dvije godine).


Pored obavezne dokumentacije
, podnosilac zahtjeva može da priloži i dodatnu dokumentaciju ukoliko želi da ostvari prednost na osnovu pripadnosti određenoj kategoriji:

 1. da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidedenciji Centra za socijalni rad minimalno dvije godine,
 2. da je samohrani roditelj.

Ukoliko podnosilac zahjeva ispunjava neki od dodatnih uslova, potrebno je da dostavi dokaz – potvrdu kojom dokazuje da ispunjava dodatni uslov.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se  u šalter-salu opštine Foča ili u opštinsku kancelariju broj 21.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja opštine Foča (Radio Foča), veb stranici opštine Foča, te na oglasnoj tabli opštine Foča.

Prijavni obrazac

Izvor: Opština Foča