Grantom zaokružili proces proizvodnje

Preduzeće „Delfin Trgotrans d.o.o.“ iz Čelinca je osnovano 1996. godine, trenutno broji 50 zaposlenih i nudi širok spektar proizvoda od drveta. Većinu svojih proizvoda (oko 85%) izvozi u zemlje Evropske unije, a neke od njih su: Švedska, Njemačka, Austrija, Švajcarska, Italija, Belgija, Holandija, Slovenija i mnoge druge. Kako bi zadržalo povjerenje svojih dugogodišnjih, ali i steklo povjerenje novih kupaca, preduzeće se konstantno bavi usavršavanjem svojih proizvoda i poslovnih procesa.

Preduzeće posjeduje ISO 9001:2000 i FSC sertifikat, kao i mnoge nagrade i potvrde o kvalitetu proizvoda i procesa u samoj organizaciji. Proizvodnja se odvija u skladu sa savremenim ekološkim standardima, sve se prerađuje, te se otpad i ostaci materijala na kraju jednog proizvodnog procesa mogu iskoristiti pri izradi nekog drugog proizvoda, čime se maksimalno iskorištava drvna masa, a time se daje i doprinos racionalnom korišćenju ograničenih šumskih potencijala i resursa.

„Projekat sa kojim smo aplicirali za sredstva C2C fonda odnosi se na finalizaciju proizvodnje hrastovog FERTIG masivnog parketa u tablama. To je parket koji je u potpunosti završen, po potrebi nauljen ili lakiran. On ima veoma dobre tehničke karakteristike, a privlačan je na inostranom tržištu jer se pri njegovoj ugradnji štedi vrijeme i novac. Kako je parket prebrušen i nauljen/lakiran, pri njegovom postavljanju je potrebno samo lijepljenje, što smanjuje troškove rada i materijala, a samim tim i skraćuje vrijeme obavljanja radova. Ukupna vrijednost projekta je 155.222 KM, pri čemu je učešće C2C fonda 58.675 KM, a ulog vlastitih sredstava iznosi 96.547 KM“, kažu u ovom preduzeću.

Realizacijom ovog projekta zaokružen je proces proizvodnje parketa koji ovoj kompaniji sada omogućuje izlazak na nova tržišta, kao i širenje na postojećim tržištima. Pored prihoda na koji direktno utiče proizvodnja ovog parketa, njegovom prodajom otvara se mogućnost prodaje drugih proizvoda koji se proizvode u preduzeću.

Takođe, ovim je stvorena mogućnost zapošljavanja novih 5 radnika. Sam projekat ima pozitivan uticaj i na životnu sredinu.

„Kao osnovna sirovina za proizvodnju FERTIG parketa koriste se elementi koji su nastali kao nusproizvod u procesu izrade drugih proizvoda u preduzeću. Ti elementi bi završili kao škart jer nisu atraktivni za kupce da bi se mogli prodati. Na taj način njihovom upotrebom nastaje proizvod koji je vrlo kvalitetna podna obloga, a tako se i racionalno koriste i štede ograničeni šumski resursi i čuva životna sredina“, ističu u „Delfin Trgotransu“.

Dodaju da je značaj podrške fondova kakav je C2C ogroman za preduzeća i preduzetnike u Bosni i Hercegovini.

„Smatramo da naša preduzeća imaju mnogo inovativnih ideja, ali u većini slučajeva nisu u mogućnosti da ih samostalno realizuju. Često im je potrebna finansijska pomoć, te je podrška fondova poput C2C presudna kako bi ideje inovativnih preduzetnika BiH ugledale svjetlost dana“, kažu u ovoj kompaniji.

Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnjuSida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini uspostavljen je Challenge to Change, C2C, program. Projekat provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske-RARS. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Glavni cilj projekta je jačanje privrednog razvoja u BiH, kao i saradnje Švedske i BiH.

delfin-trgotrans-celinac-1 delfin-trgotrans-celinac-3