Istočna Ilidža: Opština stvara povoljno poslovno okruženje

Načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović potpisao je sa Privrednom komorom Republike Srpske Ugovor o sprovođenju programa sertifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u skladu sa zahtjevima standarda BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe).

Ovim ugovorom Opština Istočna Ilidža se obavezuje da će izvršiti niz radnji u sporovođenju postupka provjere lokalnih samouprava u skladu sa zahtjevima standarda BFC SEE, a sve sa ciljem dodjele sertifikata i dobijanja odobrenja za korišćenje znaka BFC SEE.

Program sertifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smjernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Važno je napomenuti da sam proces sertifikacije traje 12 mjeseci te da će ovaj program unijeti brojne pozitivne promjene u opštinsku administraciju, što će u konačnici rezultovati dobijanjem sertifikata povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa standardima BFC SEE.

Izvor: Opština Istočna Ilidža