Istočno Sarajevo: Osnovan Agrarni fond

Skupština grada Istočno Sarajevo donijela je juče odluku o osnivanju Agrarnog fonda grada, s ciljem unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Za vršioca dužnosti direktora Fonda imenovana je Ivana Novaković, a izabrani su i članovi Upravnog odbora.
Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić rekao je novinarima po završetku sjednice da je Fond osnovan radi boljeg organizovanja i unapređenja primarne poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti od opšteg interesa na ruralnom području grada.
Vučetić je istakao da je cilj Fonda da se u ruralnim područjima obavlja organizovana individualna proizvodnja i da se obezbijedi otkup poljoprivrednih proizvoda, radi lakšeg pristupa tržištu.
„Fond će koristiti pozitivna iskustva profesora i asistenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu“, rekao je on.
On je dodao da će se Fond finansirati jednim dijelom iz sredstava budžeta grada, kojim je za ovu godinu planirano 100.000 KM, a ostala sredstva će zavisiti od razvojnih projekata i rada menadžmenta Fonda.
Vučetić je istakao da je danas usvojena i odluka o izmjenama uslova Odluke o kreditnom zaduženju grada u iznosu 5.286.500 KM, kojom je smanjen iznos za refinansiranje postojećeg kredita sa 1,9 miliona KM, na 1,6 miliona KM, a ostatak je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata na području šest gradskih opština.
Prema njegovim riječima, na zahtjev načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića, iznos od 300.000 KM planiran za uređenje jezera u ovoj lokalnoj zajednici smanjen je na 100.000 KM, a 200.000 KM je usmjereno za realizaciju projekta na pomoćnom terenu stadiona Slavija po programu UEFA.
Vučetić je naglasio da su usvojenim izmjenama smanjena i sredstva sa 300.000 na 100.000 za pomoć Mitropoliji dabrobosanskoj za izgradnju duhovnog centra „Sveti Sava“ u Istočnom Novom Sarajevu, jer se još nisu stekli uslovi za njegovu gradnju.
On je istakao da je ovom odlukom predviđeno i 300.000 KM za Gradski radio Istočno Sarajevo da bi pokrenuo i gradsku televiziju. „Za svaku pohvalu je da će se u svaku opštinu u sastavu grada utrošiti od 400.000 KM do 750.000 KM“, rekao je Vučetić.
Odbornik SDS-a Goran Šehovac istakao je da se formiranjem Fonda jačaju institucije grada Istočno Sarajevo i počinje voditi više računa o ruralnim područjima i poljoprivrednoj proizvodnji.
Odbornik SNSD-a Damjan Škipina naglasio je da je Klub odbornika podržao inicijativu o formiranju Agrarnog fonda, ali da se on trebao osnovati u koordinaciji sa šest opština u sastavu grada.
Odbornik Darko Ljuboje rekao je da je očekivao da se prvo održi stručna rasprava, a onda formira Agrarni fond, kao i da bi trebalo formirati savjetodavno tijelo koje bi činili stručni ljudi iz svih šest lokalnih zajednica, jer se samo zajedničkim radom može unaprijediti poljoprivredna proizvodnja.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo