Laktaši: Invest Srpska od 17. do 19. juna

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske organizuje Prvu investicionu konferenciju – Invest Srpska.

Konferencija se održava od 17. do 19. juna 2021. godine, u hotelu San, u Laktašima. Konferencija je organizovana kroz šest panela na kojima učestvuju poznati poslovni ljudi i političari iz regiona, Evropske unije i Kineske razvojne banke.

Prva panel diskusija bavi se temom “Mogućnosti investiranja u Republiku Srpsku”, druga i treća panel diskusija bave se izazovima privređivanja i finansiranjem privrednog razvoja, pogled iz ugla razvojnih institucija i poslovnih banaka.

Naravno, biće riječi o tehnološkom razvoju, pravcima i mogućnostima privrednog razvoj, kao i ravnomjernom razvoju Republike Srpske.

IRB RS ima namjeru da ovaj događaj preraste u redovnu godišnju konferenciju na kojoj bi se razmjenjivala viđenja i izvodili relevantni zaključci omogućnostima i pravcima privrednog rasta i razvoja Republike Srpske, a posebno u kontekstu aktuelnih dešavanja i izazova, odnosno prijetnji i prilika za dostizanje ovih ciljeva.

Konferencija je namijenjena nosiocima odlučivanja u Republici Srpskoj i BiH, zatim poslovnim i akademskim krugovima koji će, sa svoje strane doprinijeti promišljanju i oblikovanju dinamične i dugoročno održive razvojne paradigme, adekvatne domaćim društveno-ekonomskim uslovima privređivanja.

S obzirom na uloge i odgovornosti IRBRS, konferencija se bavi i ocjenjuje mogućnosti finansiranja privrednog razvoja, a posebno iz perspektive nacionalnih razvojnih finansijskih institucija i mogućnosti korišćenja predpristupnih fondova Evropske unije za ove namjene kao i sredstava ostalih bilateralnih donatorskih institucija i organizacija.

Izvor: ba.ekapija.com