Laktaši: Njemačka firma širi proizvodni pogon

Njemačko preduzeće u Laktašima Technics Programme Engineering podnijelo je Gradu Laktaši zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za postrojenje za mašinsku obradu metala, izvještava Indikator.ba.

Riječ je o dogradnji po postojećeg postrojenja u naselju Mahovljani, na parcelama označenim kao k.č. broj: 73/2 74/1, 75, 76, k.o. Mahovljani. Ukupna planirana bruto proizvodnja gotovih proizvoda iznosi oko 100 tona godišnje.

Technics Program Engineering (TPE d.o.o.) osnovan je 2004. godine.

Kompanija je specijalizovana za mašinsku obradu materijala pomoću CNC mašina (tokarenje, glodanje, brušenje). Fokusirani su na pojedinačne dijelove, male i srednje serije. Njihovi proizvodi se isporučuju širom Evrope putem provjerenih logističkih centara.

Kompanija ima 40-ak zaposlenih, a u 2022. godini imala je prihod od 3,79 mil KM.

Izvor: ba.ekapija.com