Laktaši: Preduzetnice razmijenile iskustva

U Laktašima je ove sedmice održan prvi po redu „Dan otvorenih vrata za preduzetnike opštine Laktaši“, u okviru koga je, u saradnji sa projektom „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Vlada Švedske a implementira UNDP u BiH, između ostalog, diskutovano o ženskom preduzetništvu i socijalnim/javnim servisima.
Opština Laktaši je, ovom aktivnošću, dala priliku preduzetnicima da unaprijede interakciju sa lokalnom zajednicom, te da međusobno razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, da razmjene iskustva i primjere dobre prakse, a sve u cilju njegovanja dobrih odnosa i direktnog kontakta sa predstavnicima male privrede i promocije preduzetnika koji posluju na teritoriji Opštine.
„Velika mi je čast da sam danas u Laktašima, koja je jedna od naših partnerskih opština, te da imamo priliku da razgovaramo na današnju temu ženskog preduzetništva, što i jeste cilj našeg projekta, a to je osnaživanje žena i jačanje ženskog liderstva u Bosni i Hercegovini“, rekla je Lejla Ramić-Mesihović, menadžer projekta „Žene na izborima u BiH“.
Ona je dodala da je ova lokalna zajednica poznata po svom preduzetničkom duhu, te da je za žensko preduzetništvo potrebna, prije svega, motivacija.
„Motivacija je ključna stvar za preduzetništvo, pa onda i pristup finansijama, a za jednu ženu je još dodatno važno da uskladi poslovne i kućne obaveze“, istakla je ona.
„Ženama je, svakako, teže da se ostvare i kao akademski građani i da budu uspješne u svom poslu, ali u isto vrijeme i da usklade svoje privatne obaveze, prije svega da budu majke. Smatram da bi se trebalo više razmišljati u tom pravcu, kako ih podstaći i pomoći im da se ostvare u preduzetništvu, jer imamo mnogo primjera uspješnog rada na mjestima gdje su žene rukovodioci“, rekao je načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović.
Planirano je da se ovaj vid komunikacije sa preduzetnicima nastavi, najmanje, svaka tri mjeseca, kao primjer dobrog javno-privatnog dijaloga, kojim se pospješuje komunikacija lokalne uprave sa preduzetnicima, naročito onima koji nisu aktivni u Savjetu za privredu i zapošljavanje Opštine Laktaši, i nemaju već uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima.
Izvor: Opština Laktaši