Lopare: Green Hills dobio pravo svojine na zemljištu radi izgradnje turističkog kompleksa

Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić, u ime Vlade Republike Srpske, potpisala je Ugovor sa direktorom Green Hills iz Lopara Svetozarom Ostojićem, kojim se ustupa pravo svojine na zemljištu, radi izgradnje turističko-rekreaciono-izletničkog centra na Busiji, na planini Majevica.
Prethodno je Green Hills obezbijedio bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 100.000 KM, saopšteno je iz Vlade RS.
Potpisivanje Ugovora uslijedilo je nakon što je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Republike Srpske, radi realizacije projekta izgradnje kompleksa na Busiji.
U prvoj fazi realizacije planirana je izgradnja restorana u centralnom dijelu sa 350 mjesta, kafe restorana na ski-stazi sa 250 mjesta, kultivisanje dva do tri jezera dimenzija oko 50 metara u prečniku, izgradnja četiri etno kuće, tornja sa vidikovcem, ski-staze sa ski-liftom, trim staze u dužini 3 kilometra, biciklističke staze u dužini od 10 kilometara, sportskih terena, te parking prostora.
Druga faza podrazumijeva izgradnju vještačke bob staze, sankališta, oglednog majevičkog domaćinstva, planinarskog doma, etno pijace, suvenirnice, picerije, 20-30 bungalova, hotela, spa-centra, otvorenog bazena i sl. Treća faza podrazumijeva nastavak gradnje hotelskih objekata, alpin kostera (boba na šinama), adrenalinskog parka, heliodroma i spomenika.

Izvor: ba.ekapija.com