Lopare: Podrška pokretanju i razvoju biznisa žena

U Loparama su potpisana dva ugovora kojim su opština i USAID obezbijedili 20.000 KM podrške za pokretanje i razvoj biznisa žena iz marginaliziranih grupa.
Podrška od po 10.000 KM data je za otvaranje frizerskog salona i proizvodno-prerađivačku đelatnost na sušenju voća, povrća, šumskih plodova i bilja.
Predstavnik USAID-a Ada Hamidović rekla je novinarima da su Lopare jedna od devet lokalnih zajednica u BiH koje učestvuju u Programu podrške marginalizovanim grupama, čiji je fond 540.000 KM, a formiran je zajedničkim sredstvima USAID-a i tih lokalnih samouprava.
Načelnik opštine Lopare Rado Savić izrazio je zadovoljstvo početkom realizacije projekta sa fondom od 80.000 KM, od čega je iz budžeta opštine izdvojeno 40.000 KM i isto toliko je uložio USAID.
„Ovo je prilika za sve žene koje imaju neku specifičnu ideju o biznisu koja će biti podržana sa 10.000 KM“, rekao je Savić.
Riječ je o podršci u razvoju biznisa za žene sa invaliditetom, majke osoba sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, žrtve nasilja, te nezaposlene mlade žene.

Izvor: Opština Lopare