Mentoring smanjio troškove poslovanja

Mentorskom programu podrške, koji je razvila Razvojna agencija Republike Srpske uz podršku i u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), okreće se sve više malih i srednjih preduzeća u Srpskoj, koja postaju svjesna svih dugoročnih dobrobiti koje ova usluga nosi sa sobom. Jedno od takvih je i „Komunalno“ a.d. Trebinje, društvo koje svojim radom godinama nastoji držati grad čistim i podizati svijest građana o važnosti posla koji rade i uticaja na životnu sredinu.

Zahvaljujući mentoringu, napravljena je bolja organizacija rada i raspodjela kadrova u kompaniji, ali i smanjeni troškovi poslovanja. Najveće uštede ostvarene su kod troškova za gorivo i održavanje vozila i opreme.

„Konkretno – napravili smo racionalizaciju ruta za kamione koji prikupljaju otpad, što je direktno uticalo na smanjenje troškova goriva“, ističe Milan Mandrapa, direktor preduzeća.

Dodaje da je menadžment preduzeća bio u potpunosti svjestan brojnih opterećenja pod kojima su poslovali – od velikog broja zaposlenih, do zastarjele opreme i velikih troškova a da je upravo mentoring omogućio da se kroz akcioni plan definišu i isplaniraju procesi promjena koje se još uvijek sprovode.

Saradnja mentora i preduzeća je protekla u izuzetno produktivnoj atmosferi, čemu svjedoči i uključenost svih zaposlenika preduzeća u cjelokupan proces.

„Menadžment preduzeća je pokazao izuzetnu zainteresovanost za mentoring, kao i jasnu namjeru za unapređenje poslovanja. To je olakšalo početne korake u kojima smo radili na prepoznavanju područja za poboljšanje poslovanja, a kasnije i pripremu i realizaciju akcionog plana“, kaže Nataša Tučić, sertifikovana mentorka.

Koliko je mentoring stabilan, te pomno i detaljno organizovan, govori i činjenica da promjena direktora preduzeća nije uticala na tok procesa, kao ni na ciljeve postavljene u akcionom planu i rezultate koji su postignuti. Naprotiv, uloženi su dodatni napori kako bi se sve potrebne aktivnosti za unapređenje nastavile provoditi. Preduzeće je uspješno ostvarilo sve ciljeve planirane za prvu godinu rada nakon uvođenja promjena, dok se ciljevi planirani za naredne tri godine trenutno ostvaruju, korak po korak.

„Vrijednost mentoring procesa se ogleda i u koracima koje je preduzeće preduzelo za apliciranje na čak tri projekta koja su im donijela obnovljiva sredstva za rad i vozni park, kao i drugim aktivnostima s kojima je Komunalno a.d. Trebinje započelo. Prvenstveno mislim na jačanje komunikacije sa građanima i povećanja vidiljivosti na društvenim mrežama što je rezultiralo boljom informisanošću građana o aktivnostima i brojnim ekološkim akcijama preduzeća“, naglasila je Tučić.

Dodala je da „Komunalno“ a.d. aktivno sarađuje i sa gradskom upravom i intenzivno radi na promociji i edukaciji građana o selektivnom prikupljanju otpada i značaju smanjenja ukupne količine otpada.

„Komunalno“ a.d. Trebinje je jedna u nizu uspješnih priča koje ispisuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju, koje su najbolji pokazatelj da i nefinansijski oblici podrške mogu biti od izuzetne koristi za mala i srednja preuzeća. Bolja organizacija rada, povećanje motivacije zaposlenih, smanjenje troškova, povećanje profita i unapređenja u oblasti društveno-odgovornog djelovanja jačaju konkurentnost i doprinose rastu i razvoju svakog poslovnog subjekta.