Modriča: Preduzećima subvencionisane kamate na bankarske kredite