Održan treći sastanak savjetodavne grupe u okviru eDigiStars projekta

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas u prostorijama Agencije treći sastanak savjetodavne grupe u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Inovacionog centra Banja Luka, Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Agencije Spektar.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti projekta koje su realizovane u prethodnom periodu, finalne verzije tri alata POWERYOU, CAMPUS i LABEL, kao i  rezultati istraživanja poslodavaca o statusu i potrebama za digitalnim vještinama zaposlenih u Republici Srpskoj.  Članovi savjetodavne grupe su kroz proaktivan pristup tokom diskusije iznijeli svoje komentare i sugestije u vezi sa planiranim projektnim aktivnostima koje se prije svega odnose na početak pilot obuka za unapređenje digitalnih vještina, a koje će se provoditi u prvoj polovini 2022. godine.

Današnji sastanak je jedna od aktivnosti projekta eDigiStars koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Provođenje projekta počelo je u julu 2020. godine, a u njemu učestvuje 14 partnerskih organizacija i institucija uključujući Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz BiH i 5 pridruženih strateških partnera.

Cilj projekta je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

 

20211228_101443-1 20211228_101454