Banja Luka: Održana radionica „Digitalizacija i inovacije“

Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS): Razvojna agencija Republike Srpske (koordinator Konzorcijuma), Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Inovacioni centar Banja Luka i Privredna komora Republike Srpske, organizovao je danas radionicu na temu „Digitalizacija i inovacije“.

Cilj radionice je pružanje podrške MSP radi  unapređenja njihovih inovacionih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnologija putem kojih će, uz odgovarajuću podršku i raspoložive instumente, kao i kroz saradnju sa donosiocima relevantnih politika – predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, imati mogućnost da  unaprijede svoje poslovanje.

Na radionici je prisustvovalo osamnaest učesnika.