Pale: Manje nezaposlenih u Srpskoj

Na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa krajem juna bilo je 120.036 lica koja aktivno traže posao što je za 9,8 odsto manje u odnosu na isti period 2016. kada je evidentirano 133.041 nezaposlenih, rekao je Srni direktor Zavoda Miroslav Vujičić.
Vujičić je naveo da posao traži 25.288 nekvalifikovane radne snage, 2.271 polukvalifikovane, a 40.859 kvalifikovane radne snage, zatim 36.152 lica sa srednjom stručnom spremom, 884 VKV radnika, 1.526 lica sa višom školskom spremom, 12.331 lice sa visokom stručnom spremom, 648 mastera, 66 magistara i 11 doktora nauka.
Prema njegovim riječima, za prvih šest mjeseci u 2017. godini na evidenciju nezaposlenih prijavljeno je 28.572 od kojih je 9.225 lica bez staža, 218 lica po osnovu stečaja, 1.457 lica koja su prestla da rade kod poslodavca, dok je 3.354 bilo tehnološki višak.
On je dodao da je od ukupnog broja prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u prvom polugodištu 2017. godine bilo 6.891 kojima je prestao rad na određeno, 1.647 na osnovu izjava radnika i poslodavca o prekidu radnog odnosa, 5.360 lica koja su sporazumno raskinula radni odnos, a 420 lica po osnovu ostalih razloga.
Vujičić je naglasio da je zaključno sa junom na evidenciju Zavoda prijavljeno 15.476 lica u kategoriji učesnik rata.
On je rekao da je u periodu januar-jun 2017. godine zaposleno 19.249 lica što je za 2.307 ili 13,6 odsto više u odnosu na isti period protekle godine.
Vujičić je istakao da je Zavod za zapošljavanje u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu odobrio sredstva za zapošljavanje 2.076 lica u iznosu od 10.727.030 KM kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja.
On je dodao da je za Projekat sufinsiranja samozapošljavanja i zapošljavanja djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla” odobreno 4.083.000 KM za ukupno 864 lica, za Projekat podrške samozapošljavanju za 400 lica odobreno je 2.000.000 KM, a 3.078.030 KM za Projekat sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa VSS za 439 lica.
Vujičić je napomenuo da je za Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti odobren iznos od 1.336.000 KM za 334 lica, a 230.000 KM za Projekat podrške zapošljavanju Roma u 2017. godini za 39 lica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS