Pale: “Osnove upravljanja finansijama i izrada finansijskog plana“ tema četvrte radionice u okviru Akcelerator programa

Učesnici Akcelerator programa koji Razvojna agencija Republike Srpske organizuje na Ekonomskom fakultetu u Palama, u prethodna dva dana učili su sa predavačem Markom Martićem o „Osnovama upravljanja finansijama i izradi finansijskog plana“. U okviru dva dana, učesnici su sa predavačem prošli kroz nekoliko oblasti koje se odnose na način planiranja prihoda, rashoda, troškova i investicija, bolje razumijevanje upravljanja finansijama, procjena novčanih tokova, kao i ključnim pokazateljima za upravljanje finansijama koje će pomoći pri izradi njihovog poslovnog plana.

U programu učestvuje 11 pojedinaca i timova koji će u naredna dva mjeseca uz podršku stručnih predavača i mentora proširiti svoje znanje i steći nove preduzetničke vještine koje će im pomoći da realizuju i unaprijede svoju poslovnu ideju.
Program organizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, te opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Sokolac i Istočni Stari Grad.