Pale: Proizvodnjom lana do radnih mjesta

U cilju stvaranja boljih uslova za zapošljavanje u poljoprivredi kroz realizaciju projekta koji finansira Međunarodna organizacije rada (ILO) „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH”, danas je u Palama upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji od strane Miroslava Vujičića direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Milana Grbića načelnika opštine Petrovac, a koja realizuje projekat “Proizvodnja lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi”.

Svrha projekta je da se kroz snažno lokalno i regionalno partnerstvo unaprijedi postojeći lanac vrijednosti kako bi se omogućilo zapošljavanje teško zapošljivih ciljnih grupa, s akcentom na mlade žene iz ruralnih područija. Projektom je predviđeno zapošljavanje 60 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na tritoriji koju pokriva ovaj projekat.

Predviđeni period realizacije projekta od strane opštine Petrovac kao aplikanta i drugih partnera je 20 mjeseci za koje je predviđen okvirni budžet od oko 200.000 EVRA.

izvor: Zavod za zapošljavanje RS