Poziv na treći info dan u okviru projekta eDigiStars

Razvojna agencija Republike Srpske poziva sve zainteresovane da učestvuju na trećem eDigiStars info danu koji će se održati onlajn putem Zoom platforme u srijedu 07. decembra 2022. godine sa početkom u 13.00 časova.

Tokom info dana imaćete priliku da saznate kako eDigiStars odgovara potrebama radne snage iznad 50 godina starosti u Dunavskom makroregionu, kako su 3 eDigiStars alata – POWERYOU, CAMPUS & LABEL ponudili novu mogućnost u karijeri radnoj snazi iznad 50 godina starosti ali i kako se eDigiStars inovativni sistem može koristiti u budućnosti da pomogne radnoj snazi iznad 50 godina starosti da napravi karijeru u digitalnoj oblasti.

Registracija i više informacija o samom događaju dostupni su linku: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfu6trTIuGtYL9Cb7Qr2bEWbrVw6lRCjg?fbclid=IwAR1q2waAe4ulXXoIemq6FKTZrQl5A9yOUcTE0rI4uQ7m0Zd5qM84EH_gQ6k

Cilj projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars“ je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama zaposlenje ili samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

Projekat je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa u kojem učestvuje 14 partnera uključujući i Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz Bosne i Hercegovine. Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostali partneri u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije. Projekat je počeo da se provodi 01. jula 2020. godine, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate. Kontakt osoba ispred Razvojne agencije Republike Srpske je Aleksandar Vuković, komunikacioni menadžer, kontakt imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org.