Banja Luka: PREDA-PD promovisala projekat FORESDA

U prostorijama Područne privredne komore Banja Luka 21.03.2017. godine održan je sastanak svih organizacija iz Republike Srpske koje provode projekte sufinansirane iz Dunavskog programa za međunarodnu saradnju.
Pored predstavnika Agencije PREDA-PD, sastanku su prisustvovali predstavnici još 5 organizacija/institucija iz Republike Srpske koji implementiraju projekte u okviru ovog programa: Ministarstvo nauke i tehnologije RS, RARS, Republički zavod za geološka istraživanja, Hidrometeorološki zavod, te pridruženi strateški partner Agencije PREDA-PD, Ministarstvo idnustrije, energetike i rudarstva RS. Tokom ovog sastanka predstavnici svih organizacija su predstavili svoje projekte, te razmijenili iskustva vezana za implementaciju projekata, saradnju sa Nacionalnim koordinatorom za program, upravljanje finansijama, javnim nabavkama, te se diskutovalo i o drugim pitanjima u vezi sa provođenjem aktivnosti. Takođe je razgovarano i o eventualnim mogućnostima uspostavljanja saradnje u narednom periodu u okviru DTP i drugih projekata.