Prijedor: Savjet jača privredni ambijent

Izmjena pravilnika za dodjelu podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje, uvođenje novog podsticaja koji obuhvata nabavku mašina, opreme i alata u drvopreradi i metalopreradi i analiza mogućeg oslobađanja plaćanja komunalne takse za zanatske radnje koje prvi put pokreću djelatnost, najznačajniji su rezultati rada Privrednog savjeta grada Prijedora za 2018. godinu.
“Savjet su predstavnici poslovne zajednice prepoznali kao dobar mehanizam kroz koji mogu pokrenuti inicijative i rješavati pitanja koja njih muče, zbog čega je povećana njihova zainteresovanost za uključivanje u rad ovog tijela”, navodi se u informaciju o radu Savjeta u 2018. godini.
U ovoj godini Savjet se bavio i temama opterećenja privrede sa lokalnog nivoa, sektorskim analizama poslovanja privrednih subjekata, podsticajima privredi i poljoprivredi iz gradskog budžeta, problemima sive ekonomije i nelojalne konkurencije i odnosom cijena i kvaliteta komunalnih usluga, a razmatrao je i inicijative za izradu analize stanja i programa razvoja zanatstva i preduzetništva i za ukidanje duplih cijena komunalnih usluga za preduzetnike.
“Svrha razmatranja ovih tema je da se lokalna vlast podrobno upozna o stavovima privrede, kao i da uvaži stavove i potrebe privrede prilikom kreiranja procedura, određivanja lokalnih fiskalnih i parafiskalnih nameta, određivanja prioriteta infrastrukturnih projekata, strateškog planiranja lokalnog razvoja i donošenja svih akata od značaja za privredu”, navodi se u ovoj informaciji.
Zahvaljujući ranijim inicijativama Privrednog savjeta grada Prijedora, pokrenuto je rješavanje problema čestih nestanaka struje na širem područja Kozarca, prihvaćeni su prijedlozi prilikom donošenja Zakona o zanatsko- preduzetničkoj djelatnosti i Pravilnika o porezu na dobit Republike Srspke, uvedena diferencirana stopa poreza na nepokretnosti privrednih subjekata, formiran Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora.
Uvedena je i praksa da materijale od značaja za privredu ovaj savjet razmotri prije nego lokalni parlament, inicirane su izmjene odluka o komunalnim taksama i o javnom oglašavanju na području grada Prijedora, unaprijeđeni podsticaji privredi i osnovana radna grupa za analizu fiskalnih i parafiskalnih davanja na lokalnom nivou.
Ovo savjetodavno tijelo osnovano je 2012. godine, a danas broji 55 članova: 33 predstavnika poslovnih subjekata, 10 predstavnika Grada Prijedora, pet predstavnika organizacija za podršku poslovanja, tri predstavnika republičkih organizacija i institucija, te po jedan predstavnik visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog sektora, civilnog društva i javnih ustanova.

Izvor: SRNA