Prnjavor: Jačanje konkurentnosti MSP

Opština Prnjavor je odabrana kao partnerska opština na realizaciji Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini ProLocal, a koji implementira (GIZ). Program ima za cilj da doprinese dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u BiH jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Fokus programa su mala i srednja preduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora – drvoprerada, metaloprerada, turizam i poljoprivreda.
Više o ovoj vijesti: http://opstinaprnjavor.net/opstina-prnjavor-u-programu-za-lokalnu-samoupravu-i-ekonomski-razvoj-prolocal/