Rudo: Podrška ženama u biznisu

Sedam korisnica Fonda za podršku u razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, čije su biznis ideje odabrane na konkursu, narednih godinu dana dobijaće sredstva koja će im osigurati pokretanje biznisa i samozapošljavanje.
Kroz ovaj program podržani su biznisi, za koje je komisija procijenila da imaju realne osnove i da za njihove proizvode već postoji sigurno tržište. Podržani biznisi će se realizovati u sektoru malinarstva i proizvodnji mlijeka i mesa.
Za sve korisnice, pored sredstava za nabavku i proširenje stočnog fonda ili nabavku opreme, kroz program će za godinu dana biti osigurana sredstva za poreze i doprinose.
Odabrane korisnice kroz ovaj program pripadaju jednoj od marginalizovanih grupa po jednom ili više osnova.
Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM za ovu namjenu, obezbijedili su opština Rudo i Program podrške marginalizovanih grupama žena Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u jednakom omjeru.
Pored Opštine Rudo još 8 opština, odabrano je kroz javni poziv za učešće u ovom programu.

Izvor: Opština Rudo