Šamac: Počela berba duvana

Poljoprivredna zadruga “Obudovac”, koja je ove godine ugovorila proizvodnju duvana sa 42 proizvođača, počela je berbu i očekuje solidne prinose, rekao je direktor ove zadruge Maksim Petrović.
On je rekao da se trenutno vrši kidanje donjih listova duvana i sušenje.
Petrović je naveo da je proizvodnja duvana sorte virdžinija ugovorena sa oko 40 proizvođača na pedesetak 50 hektara, a berleja na pola hektara sa dva proizvođača.
Prema njegovim riječima, cijena duvana sorte virdžinija malo je korigovana, tako da je prva klasa 4,5 KM za kilogram, druga 3,8 KM, a treća 3,1 KM, dok je berlej ostao na prošlogodišnjem nivou – prva klasa tri KM, odnosno 2,5 KM i dvije KM za drugu i treću klasu.
Petrović je rekao da je stanje duvana trenutno zadovoljavajuće i da nema bolest, a s obzirom na padavine ove godine nisu upotrebljavali sisteme za navodnjavanje.
“Trenutno se vrši podbir – kidanje donjih listova i sušenje duvana. Očekujemo solidne prinose, od 1,5 tona do 1,8 tona po hektaru, a kvalitet ćemo vidjeti poslije prvih sušnica”, rekao je Petrović.

Izvor: Opština Šamac