Šamac: Završena sjetva pšenice

Na području opštine Šamac završena je sjetva pšenice na površini od oko 2.800 hektara u produženom agrotehičkom roku, a zbog vremenskih uslova i prethodne kulture kukuruza čija je berba ove godine značajno kasnila, rekao je samostalni stručni saradnik za poljoprivredu Mladen Adžić.

On je naveo da je usjev koji je zasijan u optimalnom agrotehničkom roku iznikao i da je odličan.

“Trenutne vremenske prilike sa pozitivnim temperaturama i optimalnom vlagom zemljišta obećavaju da će i sjetva obavljena u produženom roku dati zadovoljavajuće rezultate prinosa pšenice. Pored pšenice naši poljoprivrednici su zasijali i druga strna žita u ovogodišnjoj jesenjoj sjetvi”, naveo je Adžić.

On je napomenuo da je u jesenjoj sjetvenoj sezoni zasijan ječam na 400 hektara, tritikale na 140 hektara, zob na 40 hektara, raž na 10 hektara, te uljanu repicu na površini od oko 50 hektara.

Adžić je istakao da će pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice i uljane repice u 2021. godini imati poljoprivredna gazdinstva koja dostave zahtjeve Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o uslovima i ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela koji će biti usvojen početkom 2021. godine.

“To podrazumijeva da se dosadašnja procedura mijenja, te da korisnici nisu u obavezi dostavljati zahtjeve za ostvarivanje ove vrste podsticaja u periodu do 31. januara kao do sada, već nakon usvajanja Pravilnika za 2021. godinu. Ostali propisani kriterijumi će biti slični kao i ranije, što znači da su potencijalni korisnici ovog podsticaja dužni da sačuvaju potrebnu dokumentaciju / maloprodajne fiskalne račune, veleprodajne fakture i drugo”, rekao je Adžić.

Izvor: Opština Šamac